Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet er grunnleggende elementer i Hæhres arbeid og er alltid med fra planleggingsstadiet, gjennom hele driftsperioden og som en del av prosjektevalueringen av avsluttede prosjekter. Vi jobber ette en null-skade-visjon både på personell, materiell og miljø, og har rutiner som skal ivareta dette både internt og ute på anleggsområdet.

 

Intensjonen med HMS-arbeidet i selskapet er å skape en kultur som gjør at den enkelte føler ansvar for sin egen og andres sikkerhet, og at de tiltak som kreves for å nå målene blir gjennomført. Ingenting er viktigere enn at alle som arbeider på våre prosjekter kan reise uskadet hjem fra jobb.

 

Hæhres HMS-mål

  • Alt arbeid skal foregå uten skade på mennesker, materiell eller ytre miljø.
  • Hæhre skal bidra til å skape et godt arbeidsmiljø, både internt i bedriften og i sitt forhold til oppdragsgiver, samarbeidspartnere og leverandører.
  • All aktivitet skal foregå i henhold til gjeldende lover og forskrifter.
  • Alle skal ja tilstrekkelig opplæring og kunnskap om det arbeidet de skal gjennomføre.
  • Det skal kontinuerlig arbeides med å redusere faren for ulykker og nesten ulykker.

Hæhre Miljøsertifisert

Hæhre Entreprenør er miljøsertifisert iht. NS-ISO 14001.
Les mer »