Referanser

Her finner du eksempler på jobber vi har utført innen utbedring av riksveier, europaveier og samferdsel generelt.

E16 Filefjell

Vinterstemning på Filefjell. Foto: Trond Simensrud.
Hæhre Entreprenør AS bygger ny vei og tunnel på E16 strekningen mellom Varpe bru i Vang kommune og Smedalsosen i Lærdal. Arbeidene startet våren 2014 og kontraktsum er 857 mill. kr. 
Les mer om E16 Varpe bru - Smedalsosen, Filefjell »

E6 Hamarøy

E6 Femtvassli - Kråkmo med Kråkmotinden i bakgrunnen. Foto: Britt Hege Larsen.
Hæhre Entreprenør skal bygge 5,1 km ny vei fra Femtvasslia til Kråkmo ved Hamarøy i Nordland kommune. Arbeidet startet i august 2013 og skal være ferdig høsten 2015. Prosjektet har en kontraktsverdi på 135 mill. kr. 
Les mer om E6 Femtvassli - Kråkmo, Hamarøy »

Fellesprosjektet E6 - Dovrebanen

Fellesprosjektet E6 - Dovrebanen, FP3 Labbdalen. Foto: Audun Slettemark.
Hæhre Entreprenør AS har to parseller på fellesprosjektet E6 – Dovrebanen for utbygging av firefelts E6 og nytt dobbeltspor på Dovrebanen langs Mjøsa. Samlet kontraktsum for oppdragene er 3,1 milliarder kroner.
Les mer om Fellesprosjektet »

Fv. 78 Holand - Brattlia

Fv. 78 Holand - Leirosen, parsell Holand - Brattlia. Foto: Tor Holm.
Prosjektet er en del av veiprosjektet på fylkesvei 78 mellom Holand og Leirosen i Nordland. Kontraktsummen er på 290 mill. kr, og prosjektet inkluderer 2 tunneler, 11,6 km ny veg samt betong- og konstruksjonsarbeider. 
Les mer om Fv. 78 Holand - Brattlia »

Fv. 78 Toventunnelen

Toventunnelen. Foto: Tor Holm.

Toventunnelen er en del av veiprosjektet på fylkesvei 78, parsell Brattlia - Leirosen i Nordland. Tunnelen på 10,7 km har havarinisjer for hver 500. meter og snu-nisjer som er store nok for tunge kjøretøy hver andre kilometer. 


Les mer om Fv. 78 Toventunnelen »

RV 7 Sokna - Ørgenvika

Rv7 Sokna - Ørgenvika. Foto: Jon Ivar Søhus.
Ideen om vei mellom Sokna og Ørgenvika oppsto allerede i 1939, og i september 2011 kunne Hæhre sette i gang med prosjektet, som har en kontraktsverdi på rundt 720 millioner kroner. 

Les mer om Rv. 7 Sokna - Ørgenvika »

Lunckefjell på Svalbard

Lunckefjell på Svalbard
I forbindelse med etableringen av infrastruktur til ny kullgruve ved Lunckefjell på Svalbard har Hæhre Entreprenør AS utført bygging av vei og driving av tunnel i permafrost. 
Les mer om Lunckefjell på Svalbard »

Holsbru Kraftverk

Holsbru kraftverk i Øvre Årdal
Hæhre Entreprenør AS har stått for bygging av ny overføringstunnel for Hydro ved Holsbru vannkraftanlegg i Øvre Årdal. Oppgraderingen gav nytt liv til nedlagt kraftstasjon, og jobben hadde en verdi på 125 mill. kr. 
Les mer om Holsbru kraftverk »

Lista Vindkraftverk

Lista vindmøllepark. Foto: Gudmund Roen.
I forbindelse med etablering av vindmøllepark på Lista i Vest-Agder utførte Hæhre Entreprenør AS arbeider med bygging av vei og grunnarbeider og oppbygging av oppstillingsplass for 22 vindmøller. 
Les mer »

E6 Skaberud - Kolomoen

E6 Skaberud - Kolomoen, Kolomoen bru.
Hæhre Entreprenør AS fikk et særdeles viktig oppdrag desember 2007. Utbyggingen av E6 mellom Skaberud og Kolomoen er Hæhre Entreprenør sin største kontrakt noensinne.

Les mer om oppdraget E6 Skaberud - Kolomoen »

Samferdsel

Vi har en rekke referanser innen samferdsel og her ser du en liste over dem.
Se liste med oppdrag innen samferdsel »

RV 38 Kragerø

Riksvei 18 til Kragerø
Hæhre Entreprenør AS fikk oppdraget med å utbedre riksvei 38 til Kragerø, der strekningen fra Eklund til Sannidal skulle få 4 km ny riksvei.

Les mer om arbeidet med riksvei 38 Kragerø »

RV 4 Raufoss

Over 13 km ny RV4 ble bygget på Raufoss. I samarbeid med MESTA vant vi dette prosjektet våren 2003. Oppstart ble senhøstes 2003 og prosjektet ble overlevert til Statens Vegvesen rett før ferien i 2006.
Les mer om prosjektet Riksvei 4 Raufoss »

Skiflyvningsbakke i Vikersund

Vi bygde om bakken til VM i år 2000.
Vi ble engasjert av Stiftelsen Vikersund Hoppsenter sommeren 1999 for å bygge om skiflyvningsbakken til verdensmesterskapet i 2000. Arbeidet besto i å sprenge og grave ut ca. 70.000 m3 masse i overgangen og sletta.
Les mer om ombyggingen av bakken i Vikersund »

Lofastforbindelsen

I samarbeid med Veidekke fikk vi kontrakt med Statens Vegvesen på en parsell av
Lofast-forbindelsen, sprengning og masseflytting fra Ingelsfjordtunnelen til Vesterstraumen.
Les mer om arbeidet med Lofast-forbindelsen »

Åsgårdstrand Havn

Etter kontraktsforhandlinger med Horten Havnevesen fikk vi jobben med å oppgradere Åsgårdstrand Havn, en jobb til ca 12,4 mill. Oppstart var våren 2008.
Les mer om oppgraderingen av Åsgårdstrand Havn »