BetonmastHæhre kjøper Steen & Lund AS

BetonmastHæhre kjøper Steen & Lund AS

Oslo, 20. mars 2017

BetonmastHæhre har inngått avtale om kjøp av Norges største anleggsgartnerselskap, Steen & Lund AS. Oppkjøpet tilfører 500 millioner kroner i omsetning, og styrker BetonmastHæhre som en av Norges største og mest komplette bygg- og eiendomsaktører.

Anleggsgartner Steen & Lund vil være kompletterende i forhold til vår øvrige virksomhet. Det er allerede et nært samarbeid gjennom flere prosjekter og arbeidsfellesskap, blant annet Bjerkedalen Park og Slottsplassen.
Dagens eiere i Steen & Lund går inn på eiersiden i BetonmastHæhre, Dette ut fra et ønske om å finne en sterk partner for å nå sine ambisiøse mål for fremtiden.
BetonmastHæhre blir etter gjennomføringen av fusjonen mellom Betonmast og Hæhre Isachsen Gruppen i april et av Norges største entreprenørkonsern innenfor bygg, anlegg og eiendom. Konsernet vil få over 2300 medarbeidere, og omsetningen i 2017 vil ligge på rundt 9 milliarder kroner.
Steen & Lund holder til i Lier, Sandefjord og Geilo. Selskapet utfører alle typer ombygging, nyanlegg og vedlikehold av utomhusanlegg for private, offentlige, institusjoner, borettslag og næringsliv over hele Østlandet. Selskapene har rundt 200 ansatte, og forventer å omsette for 500 millioner kroner i 2017.
Avtalen ble signert mandag morgen. Endelig avtale betinger en verifisert due diligence-prosess og samtykke fra Konkurransetilsynet.