OBOS OG STORE NORSKE FOND INN PÅ EIERSIDEN I BETONMASTHÆHRE

Henter ny kapital for videre sterk vekst:

OBOS OG STORE NORSKE FOND INN PÅ EIERSIDEN I BETONMASTHÆHRE


06-04-2017

BetonmastHæhre har vedtatt å gjennomføre en rettet emisjon som tilfører selskapet 600 millioner kroner i ny kapital. Inn på eiersiden kommer OBOS og noen av Norges største aksjefond.

- Jeg er svært tilfreds med den store interessen fra investormarkedet. Med en styrket balanse og en ytterligere forsterket aksjonærbase står vi godt rustet til å fortsette den sterke veksten i selskapet, sier konsernsjef Jørgen Evensen i BetonmastHæhre.

Hensikten med kapitalforhøyelsen er å legge til rette for videre sterk vekst. BetonmastHæhre har store vekstambisjoner innen både bygg og anlegg i både Norge og Sverige. Blant investorene med tro på selskapet er sektorspesialisten OBOS, som nå blir en betydelig eier i BetonmastHæhre.

- BetonmastHæhre er et meget dyktig entreprenørselskap og har de ledelsesmessige og organisatoriske forutsetningene for å lykkes med sin satsing. OBOS ønsker å være med på denne verdiskapningen og sikre norsk industrielt eierskap, sier Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i OBOS.

Sikter mot børs
BetonmastHæhre er et resultat av fusjonen mellom Betonmast og Hæhre Isachsen Gruppen. Fusjonen, som skaper en av Norges største og raskest voksende bygg- og anleggsentreprenører, ble formelt gjennomført i mars 2017. I forbindelse med kapitalforhøyelsen har BetonmastHæhre kommunisert en ambisjon om børsnotering.

ABG Sundal Collier og Arctic Securities har vært tilretteleggere for den rettede emisjonen.


Kontakt:
Jørgen Evensen, Konsernsjef BetonmastHæhre, Tlf: 906 09 310