BetonmastHæhre organiseres i divisjoner

BetonmastHæhre organiseres i divisjoner
Torsdag 31. august 2017
BetonmastHæhre har vedtatt en omorganisering av konsernstrukturen. Konsernet vil med virkning fra 1. september organiseres i fire divisjoner; bygg, anlegg, eiendom og Sverige. Konsernet vil som tidligere ledes av Jørgen Evensen.
- I kjølvannet av fusjonen mellom Betonmast og Hæhre Isachsen Gruppen har styret og ledelsen jobbet med å finne den mest hensiktsmessige strukturen for det nye konsernet. Vi har nå landet på en løsning der konsernet organiseres i fire divisjoner. Vi er trygge på at dette er en god organisering som vil sikre effektiv drift og god utvikling i de ulike divisjonene og i BetonmastHæhre som konsern, sier konsernsjef Jørgen Evensen.
Divisjon Bygg vil ledes av Peter Sandrup og inneholde alle tidligere Betonmast-selskaper, med unntak av den svenske virksomheten. Divisjon Bygg vil telle 13 selskaper med en samlet omsetning i størrelsesorden 4,8 milliarder kroner. (2016-tall)
Divisjon Anlegg vil ledes av Albert Hæhre og vil bestå av Hæhre Entreprenør, Isachsen Anlegg samt anleggsgartnerfirmaet Steen & Lund. Samlet omsatte disse virksomhetene for om lag 4,5 milliarder kroner. (2016-tall)
Divisjon Eiendom vil ledes av Hans Jørgen Lundby. Virksomheten utvikler og gjennomfører eiendomsprosjekter primært innenfor bolig, næring og helse.
Divisjon Sverige vil ledes av Mattias Gustafson og består i dag av byggvirksomhetene Betonmast Gøteborg og Betonmast Stockholm. De svenske virksomhetene er i rask vekst i et godt marked.
BetonmastHæhre er et av Norges største og mest komplette entreprenørkonsern, og er et resultat av fusjonen mellom Betonmast og Hæhre Isachsen Gruppen våren 2017.